Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie:

1. Ksiąg handlowych
1.1. Oferta dla podmiotów zainteresowanych podpisaniem stałej umowy z biurem na prowadzenie księgowości w formie ksiąg handlowych

 • księgi handlowe 1 układ kosztów (zespół „4” lub „5”)
 • księgi handlowe 2 układy kosztów (zespół „4” i” 5″)

1.2. Weryfikacja księgowości w formie ksiąg handlowych

 • księgi handlowe 1 układ kosztów (zespół „4” lub „5”)
 • księgi handlowe 2 układy kosztów (zespół „4” i „5”)

1.3. Inne usługi dodatkowe biura na prowadzenie księgowości w formie ksiąg handlowych

 • sporządzanie deklaracji i korekt deklaracji CIT, PIT, VAT, VAT-UE, INTRASTAT
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie innych deklaracji i sprawozdań zleconych przez klienta

2. Księgowości uproszczonej
2.1. Prowadzenie księgowości w formach uproszczonych

 • prowadzenie karty podatkowej z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie ryczałtu bez VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie ryczałtu z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów bez VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów z VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę będących podatnikami VAT)

2.2. Inne usługi dodatkowe w ramach prowadzenia księgowości w formach uproszczonych

 • prowadzenie ewidencji nabyć VAT (WNT)
 • prowadzenie ewidencji dostaw VAT (WDT)
 • ewidencja środków trwałych
 • weryfikacja księgowości (w tym m.in. ewidencja środków trwałych)
 • sporządzanie PIT-ów rocznych
 • sporządzanie załączników do PIT-ów rocznych
 • sporządzenie deklaracji podatkowych (pełen zakres)
 • sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych
 • sporządzenie korekt deklaracji podatkowych
 • złożenie deklaracji przy zawieszonej działalności
 • sporządzanie not korygujących
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE

3. Rozliczeń pracowniczych

 • Obsługa kadrowo – płacowa
 • kompleksowa obsługa rozliczeniowo-płacowa pracowników
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych właściciela
 • sporządzanie umów o pracę wraz z informacją do umów
 • sporządzanie wypowiedzeń oraz świadectw pracy
 • sporządzanie aneksów do umów o pracę, porozumień zmieniających i wypowiadających umowę o pracę
 • sporządzanie i rozliczanie umów-zleceń ze skł. ZUS
 • sporządzanie i rozliczanie umów-zleceń bez skł. ZUS oraz umów o dzieło
 • zakładanie oraz weryfikacja akt osobowych
 • przygotowanie regulaminu pracy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz dodatkowych sprawozdań do ZUS
 • usługi dodatkowe inne
 • obsługa z zakresu BHP

4. Doradztwa

 • konsultacje oraz usługi dodatkowe oferowane przez Kancelarię Podatkową RAGANO Sp. z o.o.
 • konsultacje z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego
 • konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzenie biznes planu lub analizy finansowej
 • zarejestrowanie podmiotu gospodarczego
 • odzyskiwanie pieniędzy z Urzędu Skarbowego, ZUS i innych organów administracji państwowej

5. Usługa „Tanie biuro”
Prowadzenie biura „na zewnątrz” – Outsourcing użyczenie adresu firmy + sekretariat kopiowanie dokumentów przepisywanie lub pomoc w redagowaniu dokumentów klienta prowadzenie sekretariatu, kurier, internet, telefon, fax, kopiarka.